Skip to main content

Vi har tagit fram en fallstudie som beskriver de första tre installationerna av Actibump som har gjorts i Trafikverkets vägnät. Så snart vi kan uttala oss om resultaten från utvärderingen i norrlandsklimat uppdaterar vi fallstudien.

Läs gärna HÄR.