Skip to main content

Actibump finns numera på Island, på två platser i Norge och ska installeras i Danmark under vintern. På Island och i Danmark är det deras statliga väghållare som har köpt Actibump, motsvarigheten till svenska Trafikverket och i Norge är det en region och en kommun.

Jan-Erik Hansen i Halden kommune säger att:

– Våra trafikmätningar visar dessvärre at 80-90 procent av de som kör förbi, kör for fort. När det ligger en skola på båda sidor av vägen, blir det ännu viktigare att köra försiktigt här. Därför använder vi nu en ny lösning som ska göra det till ett tryggt område för alla.

På Island ligger platsen på västra delen av ön.

– Det är en känslig plats med en skola, simhall och sportfält i närheten av en huvudväg som går rakt igenom staden. Det går mycket genomfartstrafik och mycket godstransporter där och därför kunde vi inte bygga något traditionellt farthinder. Det enda andra alternativet hade varit att designa om gatan helt, vilket hade kostat mycket, mycket mer, berättar Katrín Halldórsdóttir, på Vegagerðin – det isländska Trafikverket.

I Danmark installerar man på tre platser på en gång.

– Vejdirektoratet ser det här som en jättebra lösning till platser där det är viktigt med både trafiksäkerhet och framkomlighet, platser där vi har svårt att hitta andra åtgärder som passar, säger Maria Lønsmand Sande på Vejdirektoratet.

 

Läs hela vår pressrelease HÄR och artikeln från Highways Today HÄR