Skip to main content

Trafikverket har använt Actibump i sitt vägnät sedan 2018. De har nu gjort en ramavtalsupphandling för aktiva farthinder och vi har tagit hem avtalet.

Actibump har funnits i bruk sedan 2010. Trafikverket genomförde sin första installation i Ystad, på E65, år 2018. Sedan dess har Trafikverket installerat Actibump på ytterligare fem platser. De goda resultaten och erfarenheterna från de befintliga installationerna har lett till beslutet att genom ramavtalet tillgängliggöra lösningen nationellt. Man har därmed ytterligare ett verktyg för att säkerställa framkomlighet och öka säkerheten för gående och cyklister.

Läs vår pressrelease här: Pressrelease Ramavtal Trafikverket