Skip to main content

En stor utmaning för dagens städer är att styra trafik, undvika köer och förse medborgarna med en bra miljö. Data krävs för att planera nya trafiklösningar och att utvärdera dessa och förändringars effekt på trafikmiljön. I ett projekt i testbädden Kistagången, i samarbete med Urban ICT Arena, visar vi hur man kan kombinera flera datakällor på en fast punkt för att ta fram bättre underbyggda beslut för trafikstyrning.

Läs gärna Urban ICT Arenas artikel:

Combining measurements of traffic flows and air quality