Skip to main content

VSÓ, en isländsk konsultfirma, har, å Vegagerðins vägnar, utvärderat de första Actibump som installerats på Island. Vegagerðin är den isländska motsvarigheten till svenska Trafikverket. Slutsatserna från utvärderingsrapporten finns beskrivna i korthet på VSÓs hemsida. Där finns även kontaktinformation till de ingenjörer som utfört utvärderingen. Google tranlate gör ett ganska bra jobb med att översätta artikeln, om du inte kan läsa isländska.

Det som var mest anmärkningsvärt för oss var att invånarna var så positiva till Actibump. Många av dem ville se fler Actibump, både lokalt och nationellt. Vi har aldrig gjort någon åsiktsundersökning tidigare så det var väldigt intressant!

Islands första Actibump installerades i Ólafsvík 2021. Mitt i pandemin. Det finns inga bra för-mätningar på hastigheten men resultaten är ändå väldigt tydliga: andelen fortkörare ligger just nu mellan 0 och 3 %.

Installationen gjordes precis intill en skola och i närheten av en idrottsplats. Det går mycket tung trafik till hamnen i Ólafsvík och infarten till byn ligger i en nedförsbacke som inbjuder till höga hastigheter. Representanter för Vegagerðin sa, innan installationen, att deras enda andra alternativ var att designa om gatan helt för att få ner hastigheterna. Jämfört med det var Actibump ett billigt fynd.