Actibump

Gör du rätt kör du på plan väg. Gör du fel får du en fysisk påminnelse.
En rättvis behandling oavsett fordonstyp ger ett jämnt trafikflöde i säker hastighet. Framkomlighet för alla.
Edeva AB är tillverkare och säljare av Actibump, ett intelligent trafiksäkerhetssystem. Actibump är ett robust system som ger ökad trafiksäkerhet och framkomlighet samtidigt som det sänker utsläpp och buller. Actibump lämnar plan väg för fordon som körs i tillåten hastighet. Fortkörare aktiverar en lucka, integrerad i vägkroppen, som sänks några cemtimeter och skapar ett inverterat fartgupp.
Actibump finns installerat i Linköping, Uppsala och på Öresundsbron. Under våren 2016 installeras Actibump på tre platser i Malmö.

Senaste nytt

VTI om fortkörning på 40-sträckor & Trivector om att Actibump säkrar 40

56 % av trafiken körde för fort på gator med hastighetsbegränsningen 40 km/h på kommunala gator i tätort under 2015, enligt en studie från VTI.
Hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning behöver förbättras. Det skriver Anna Vadeby och Anna Anund i en rapport från VTI om hastigheterna på kommunala gator i tätort under 2015. Författarna konstaterar att det är en bra bit kvar för att nå målet att 80 procent av trafiken ska följa gällande hastighetsgräns år 2020.

Strax efter VTIs publikation kom en annan rapport ut. Trivector Traffic har gjort en oberoende utvärdering av Actibumpinstallationen på Djurgårdsgatan i Linköping. Där sänktes hastighetsgränsen från 50 km/h till 40 km/h och Actibump installerades. Istället för en sänkning av 85-percentil på 2-3 km/h, som en skyltad sänkning av hastighetsgräsen brukar ge, fick man en sänkning på 10 km/h, med hjälp av Actibump. Både 85-percentil och medelhastighet sjönk med ca 10 km/h.
Läs Trivector Traffics rapport

Actibump fick Tjeckiskt besök


Borgmästaren i Tjeckiska Černotin tog med sig en medlem ur deras motsvarighet till kommunstyrelsen och besökte Linköping för att ta sig en titt på Actibump.
- Systemet har överträffat våra höga förväntningar, säger Jiri Andrys, Borgmästare i Černotin. Vi litar på att Actibumpsystemet kommer att lösa våra problem.

De Tjeckiska besökarna ägnade dagen åt att titta på de tre olika Actibumpinstallationerna i Linköping. De både provkörde och stod på sidan av vägen och betraktade trafiken och hur den uppförde sig. De passade även på att besöka Edevas produktion för att se hur det ser ut under luckan. 

-Efter att ha sett systemet är vi ännu säkrare på att det kommer att lösa våra problem, säger Borgmästaren.
Deras största trafiksäkerhetsproblem är vid ett övergångsställe där det går skolbarn. Polisen i området har pekat ut platsen som den farligaste i regionen. Kommunen har redan fattat beslutet att installera Actibump på platsen. Nu väntar de bara på att få svar på sin ansökan om statliga medel.

Representanterna från Tjeckien som besökte Linköping tror att Actibump kommer att ha ännu större effekt i Tjeckien än i Sverige.
- Svenskarna kör långsammare än vi gör där hemma, säger Actibumpåterförsäljare Daniel Čada. Vi är övertygade om att vi kommer att få ner hastigheten till rätt nivå trots att vår utgångshastighet är högre än den svenska har varit.

Gör som Tjeckerna och kom hit och titta!

Vi kan ordna så att ni får träffa representanter från Linköpings kommun så att ni får höra om deras erfarenheter av Actibump.
Naturligtvis får ni också provköra och observera systemen som finns installerade i Linköping. Ni kan även få se hur Actibump ser ut under luckan eftersom vi har klara system i verkstaden. För att bilda sig en uppfattning om hur Actibump fungerar är det bäst att se systemet i verkligheten. Ta med driftspersonal och trafiksäkerhetsfolk och kom. Självklart är vi med och svarar på alla frågor.

Boka visning med Karin Wiklund på 013-474 61 [email protected]

Malmö säkrar skolvägar med Actibump

Malmö stad börjar under februari installera det dynamiska farthindret Actibump. Systemet kallas ibland för fallucka eftersom det är en lucka som sänks ner i vägen för den som kör för fort.
- Det som är jättepositivt med det här systemet är att den som kör i rätt hastighet inte drabbas, säger Hossein Ashouri, trafiksäkerhetsutredare på Malmö stad.
Malmö jobbar mycket med att skapa säkra skolvägar och Actibump ska installeras längs tre av dem.
- På vissa ställen fungerar inte de vanliga Malmöguppen som vi brukar bygga och då behöver vi hitta något som fungerar. Actibump är dyrare än vanliga gupp men på vissa platser kan det vara värt det, säger Milan Obradovic (S), ordförande för trafiknämnden i Malmö stad.
- Olika trafikmiljöer kräver olika trafiksäkerhetsåtgärder och Actibump kommer inte att konkurrera ut de lösningar som redan används i Malmö, säger Hossein. Actibump kan vara ett komplement som passar i komplexa trafikmiljöer där har vi stora krav på oss när det gäller säkerhet, framkomlighet och bekvämlighet. Ett exempel är platser som trafikeras av många bussar, utryckningsfordon och korsande skolbarn.
Det har rått stor enighet i trafiknämnden om att prova Actibump i Malmö stad. De tidigare försöken med dynamiska farthinder i Malmö har inte mottagits väl men den här gången finns stora förhoppningar om att det ska fungera.
- Först ville vi veta att Actibump klarar vinterväglag, säger Milan. Det har visats både på Öresundsbron, i Linköping och i Uppsala. Nu vill vi utvärdera systemet utifrån flera aspekter, både vilka effekter det får på hastigheten och hur det upplevs av Malmöborna.
- Om vi ska använda Actibump som en trafiksäkerhetsåtgärd i försättningen i Malmö måste systemet visa att det både har tillräcklig trafiksäkerhetseffekt och att tekniken inte strular, annars är det ingen vinst med att använda det, säger Hossein. Visar det sig att det fungerar som det kan det bli fler Actibump i centrala Malmö.
- De varianter av dynamiskt farthinder som Malmö testat tidigare gick uppåt i vägen och då tog mekaniken mycket stryk. Det var därför de inte fungerade, säger David Eskilsson, VD på företaget Edeva som tillverkar Actibump. Actibump går ner i vägen så att fortkörarna kör på en fast kant istället för att de dunsar in i den rörliga mekaniken. Det är detta som är källan till att Actibump fungerar.
Actibump har funnits i Linköping sen 2010 och på Öresundsbron och i Uppsala sen 2014. Under 2015 installerades Actibump på två platser till i Linköping. Resultaten har visat sig vara bra med god trafiksäkerhetseffekt och en robust konstruktion som tål både vinterväder och tung trafik.
Den första installationen sker i Oxie, på Galgebacksvägen vid Emil Göranssons väg. Det är en av de större vägarna i Oxie med tung trafik och där finns en signalreglerade gång- och cykelpassage som används av många många skolbarn till och från Tingdammsskolan.
Hastighetsgränsen på sträckan är 60 km/h men i samband med installationen av Actibump kommer hastighetsgränsen att sänkas till 40 km/h vid den aktuella passagen. I nuläget finns det endast trafikljus på platsen, ingen hastighetssäkrande åtgärd. Trafikljusen, där cyklister och gående får trycka på en knapp för att få grönt, kommer att finnas kvar.
- Beslutet att installera i just Oxie är politiskt baserat. Trafiknämnden vill se att Actibump fungerar för att få ner hastigheten från 60 till 40, säger Milan.
Efter installationen i Oxie görs en installation på Per Albin Hanssons väg vid Velandergatan, precis vid Kulladalsskolan.
- Det är en prioriterad skolväg med mycket barn och bussar var tionde minut. Det har kommit in flera klagomål på trafiksäkerheten, berättar Ludvig Cronqvist, trafikplanerare på Malmö stad. På platsen har man provat en typ av trafiksignal som visar grönt om bilarna håller rätt hastighet och blir rött annars.
- Vi är inte helt nöjda med tekniken då om bilister i ena färdriktningen håller hastigheten får motsatt körfält också grönt, oavsett vilken hastighet de håller, säger Ludvig. Den har inte gett tillräckligt bra trafiksäkerhetseffekt och nu måste man göra något mer för att skapa en trygg trafiksituation för skolbarnen.
Den tredje Actibumpinstallationen görs på Mariedalsvägen, vid Kronborgsvägen. Där passerar av över 17 000 fordon en vanlig vardag.
- Det är inga problem. Vi ska få dem att köra i rätt hastighet så att barnen kan ta sig fram till skolorna i området, säger David.
- Fördelen med detta är att det bara straffar de som inte sköter sig. Det underlättar för kollektivtrafik och utryckningsfordon och andra i branschen när de kan hålla rätt hastighet och slippa obehag, säger Milan. Hossein håller med:
- För bussar och utryckningsfordon är bekvämligheten viktig. Med en lägre och jämnare hastighet blir det också mindre utsläpp. Det blir en trevligare stadsmiljö.

Tillbaka till nyheter

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

Kontakt

Edeva AB, Cleantech Park, Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
013-474 61 00 [email protected]

Om Edeva

Vi levererar framkomlighet i rätt hastighet.


Det första Actibumpsystemet beställdes av Linköpings kommun 2009.
2010 var den första modellen klar och den har varit igång sen dess.
Under 2014 installerades Actibump på Öresundsbron och i Uppsala.
Under 2015 installerades ytterligare två system i Linköping.
I februari 2016 påbörjades installationerna av tre system i Malmö.

Innovationsbaserat

Actibump är en världsunik uppfinning med en global marknad.
Edevas lösning på kompromissen mellan framkomlighet och trafiksäkerhet har revolutionerat tänkandet kring trafiksäkerhet. Man behöver inte längre välja mellan att inte göra något alls eller att göra något som orsakar problem.

Cleantech

Edeva är medlem i CleanTech Östergötland
En Actibumpinstallation minskar utsläppen från de passerande fordonen eftersom alla kan hålla samma jämna hastighet.Dessutom minskar bullret.

Edeva är LEAD alumni

LEAD är en företagsinkubator i världsklass. LEAD ägs av Linköping Universitet och finansieras av Linköpings kommun och Norrköpings kommun. Vår tillväxt startade på LEAD och de har stöttat oss i processen till en mogen produkt och ett företag som är redo för en internationell marknad.