• Actibump

    Actibump är ett hastighetsdämpande system som endast påverkar de fordon som kör för fort. Övriga fordon passerar obehindrat vilket ger ett jämnt trafikflöde och en god arbetsmiljö för yrkesförare more

 

Välkommen till Edeva

Produkten Actibump skapar nya möjligheter för ökad trafiksäkerhet.

  • Actibump är utvecklad för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, t.ex. vid skolor och dagis.
  • Systemet är utformat för trafikmiljöer med hastigheter upp till 50 km/h.
  • Trafik i tillåten hastighet passerar på plan väg.
  • Vid hastighetsöverträdelse får föraren en fysisk påminnelse.

Nyheter

2 september, 2014

Øresundsbrons pressrelease om Actibump – ”Mycket glädjande resultat…”

Antalet fortkörare som kör >40 km/h har minskat från drygt 16 000 till drygt 2 000 fordon efter installationen av Actibump. (jämförelse under juli månad jämfört föregående år).
Håkan Kiendl, avdelningschef Betalstation, säger: – Det är ett mycket glädjande resultat och precis vad vi ville uppnå!

Läs hela pressreleasen här!

23 juni, 2014

Ny order, denna gång från Uppsala kommun!

 
Straxt efter installationen av Actibump vid Öresundsbron fick vi en ny order, denna gång från Uppsala kommun.
Produktionen är redan igång och under oktober månad installeras Actibump på Dag Hammarskjölds väg, mellan Sjukhusvägen och Husargatan. Läs om projektet på Uppsala kommuns hemsida…

23 juni, 2014

Ny produkt från Edeva 2015!

Vi, Edeva AB, har beviljats bidrag från Skyltfonden för utveckling av en ny produkt.
Samhället har som mål att öka antalet gång- och cykeltrafikanter samtidigt som man önskar göra deras upplevelse behagligare och färden säkrare – det är också Edevas mål!
Produkten kommer ha nya funktioner som främjar gång- och cykelinfrastrukturen genom att den ger mervärden för både trafikanter och kommuner. Utvecklingen börjar omgående och vi lovar att återkomma med mer information mot slutet av året.