• Actibump

    Actibump är ett hastighetsdämpande system som endast påverkar de fordon som kör för fort. Övriga fordon passerar obehindrat vilket ger ett jämnt trafikflöde och en god arbetsmiljö för yrkesförare more

 

Välkommen till Edeva

Produkten Actibump skapar nya möjligheter för ökad trafiksäkerhet.

  • Actibump är utvecklad för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, t.ex. vid skolor och dagis.
  • Systemet är utformat för trafikmiljöer med hastigheter upp till 50 km/h.
  • Trafik i tillåten hastighet passerar på plan väg.
  • Vid hastighetsöverträdelse får föraren en fysisk påminnelse.

Nyheter

11 augusti, 2015

Linköpings kommun investerar igen

Linköpings kommun har beställt två nya Actibumpinstallationer. Den ena blir vid ett övergångsställe i korsningen Djurgårdsgatan-Väbelgatan och det andra på Västra vägen.

Läs mer här!

5 juni, 2015

Trivector har utvärderat Actibump

trivector

Trivector har utfört en oberoende utvärdering av Actibumpinstallationen på Dag Hammarskjölds väg i Uppsala.

Både medelhastighet och 85-percentil har blivit bättre, fler väjer för gående, fortkörningarna har minskat och bullernivån sjunkit.

Läs mer!

Läs hela rapporten här.

Bilagan som rapporten hänvisar till finns här.

 

Trivector has performed an independent evaluation of the Actibump installation in Uppsala.

Both average speed and 85th percentile speed have gotten better, more people are giving way to pedestrians, speeding has decreased and noise level has decreased.

Read the full report here. The appendix is only available in Swedish and is found here.

29 maj, 2015

Actibump firar ett år på Öresundsbron

Det var de många fortkörningarna i betalstationen som Øresundsbro Konsortiet ville komma åt genom att installera farthinder. I de banor där personbilar kör igenom med bizz, trampade många gasen i botten. Det var ett säkerhets- och arbetsmiljöproblem för kunder och medarbetare.

Håkan Kiendl, chef betalstationen, kallar dem en stor framgång.

– Om man, till exempel, tittar på mars månad 2013 och 2014 var det runt 20.000 fortkörare genom betalstationen. I år var det 1.300. Så ser det ut över hela året, vilket är en enorm förbättring. Trafiken på bron ökar dessutom generellt sett, så att antalet fortkörningar ändå minskar är ett fantastiskt resultat.

Farthindren bara finns i riktning mot Danmark men de haft en annan oväntad effekt: Fortkörningarna i riktning Sverige har också minskat.

Läs hela artikeln här.