• Actibump

    Actibump är ett hastighetsdämpande system som endast påverkar de fordon som kör för fort. Övriga fordon passerar obehindrat vilket ger ett jämnt trafikflöde och en god arbetsmiljö för yrkesförare more

 

Välkommen till Edeva

Produkten Actibump skapar nya möjligheter för ökad trafiksäkerhet.

  • Actibump är utvecklad för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, t.ex. vid skolor och dagis.
  • Systemet är utformat för trafikmiljöer med hastigheter upp till 50 km/h.
  • Trafik i tillåten hastighet passerar på plan väg.
  • Vid hastighetsöverträdelse får föraren en fysisk påminnelse.

Nyheter

2 februari, 2016

Actibump ska säkra skolvägar i Malmö

 

Malmö stad kommer i dagarna börja installera det dynamiska farthindret Actibump. Systemet kallas ibland för fallucka eftersom det är en lucka som sänks ner i vägen för den som kör för fort.

- Det som är jättepositivt med det här systemet är att den som kör i rätt hastighet inte drabbas, säger Hossein Ashouri, trafiksäkerhetsutredare på Malmö stad.

Malmö jobbar mycket med att skapa säkra skolvägar och Actibump ska installeras längs tre av dem.
- På vissa ställen fungerar inte de vanliga Malmöguppen som vi brukar bygga och då behöver vi hitta något som fungerar. Actibump är dyrare än vanliga gupp men på vissa platser kan det vara värt det, säger Milan Obradovic (S), ordförande för trafiknämnden i Malmö stad.
- Olika trafikmiljöer kräver olika trafiksäkerhetsåtgärder och Actibump kommer inte att konkurrera ut de lösningar som redan används i Malmö, säger Hossein. Actibump kan vara ett komplement som passar i komplexa trafikmiljöer där har vi stora krav på oss när det gäller säkerhet, framkomlighet och bekvämlighet. Ett exempel är platser som trafikeras av många bussar, utryckningsfordon och korsande skolbarn.

Det har rått stor enighet i trafiknämnden om att prova Actibump i Malmö stad. De tidigare försöken med dynamiska farthinder i Malmö har inte mottagits väl men den här gången finns stora förhoppningar om att det ska fungera.
- Först ville vi veta att Actibump klarar vinterväglag, säger Milan. Det har visats både på Öresundsbron, i Linköping och i Uppsala. Nu vill vi utvärdera systemet utifrån flera aspekter, både vilka effekter det får på hastigheten och hur det upplevs av Malmöborna.

- Om vi ska använda Actibump som en trafiksäkerhetsåtgärd i försättningen i Malmö måste systemet visa att det både har tillräcklig trafiksäkerhetseffekt och att tekniken inte strular, annars är det ingen vinst med att använda det, säger Hossein. Visar det sig att det fungerar som det kan det bli fler Actibump i centrala Malmö.

- De varianter av dynamiskt farthinder som Malmö testat tidigare gick uppåt i vägen och då tog mekaniken mycket stryk. Det var därför de inte fungerade, säger David Eskilsson, VD på företaget Edeva som tillverkar Actibump. Actibump går ner i vägen så att fortkörarna kör på en fast kant istället för att de dunsar in i den rörliga mekaniken. Det är detta som är källan till att Actibump fungerar.

Statistik från Linköping

Actibump har funnits i Linköping sen 2010 och på Öresundsbron och i Uppsala sen 2014. Under 2015 installerades Actibump på två platser till i Linköping. Resultaten har visat sig vara bra med god trafiksäkerhetseffekt och en robust konstruktion som tål både vinterväder och tung trafik.

Den första installationen sker i Oxie, på Galgebacksvägen vid Emil Göranssons väg. Det är en av de större vägarna i Oxie med tung trafik och där finns en signalreglerade gång- och cykelpassage som används av många många skolbarn till och från Tingdammsskolan

Hastighetsgränsen på sträckan är 60 km/h men i samband med installationen av Actibump kommer hastighetsgränsen att sänkas till 40 km/h vid den aktuella passagen. I nuläget finns det endast trafikljus på platsen, ingen hastighetssäkrande åtgärd. Trafikljusen, där cyklister och gående får trycka på en knapp för att få grönt, kommer att finnas kvar.

- Beslutet att installera i just Oxie är politiskt baserat. Trafiknämnden vill se att Actibump fungerar för att få ner hastigheten från 60 till 40, säger Milan.

Efter installationen i Oxie görs en installation på Per Albin Hanssons väg vid Velandergatan, precis vid Kulladalsskolan.

- Det är en prioriterad skolvägmed mycket barn och bussar var tionde minut. Det har kommit in flera klagomål på trafiksäkerheten, berättar Ludvig Cronqvist, trafikplanerare på Malmö stad. På platsen har man provat en typ av trafiksignal som visar grönt om bilarna håller rätt hastighet och blir rött annars.

- Vi är inte helt nöjda med tekniken då om bilister i ena färdriktningen håller hastigheten får motsatt körfält också grönt, oavsett vilken hastighet de håller, säger Ludvig. Den har inte gett tillräckligt bra trafiksäkerhetseffekt och nu måste man göra något mer för att skapa en trygg trafiksituation för skolbarnen.

Den tredje Actibumpinstallationen görs på Mariedalsvägen, vid Kronborgsvägen. Där passerar av över 17 000 fordon en vanlig vardag.

- Det är inga problem. Vi ska få dem att köra i rätt hastighet så att barnen kan ta sig fram till skolorna i område, säger David.
- Fördelen med detta är att det bara straffar de som inte sköter sig. Det underlättar för kollektivtrafik och utryckningsfordon och andra i branschen när de kan hålla rätt hastighet och slippa obehag, säger Milan.
Hossein håller med:

- För bussar och utryckningsfordon är bekvämligheten viktig. Med en lägre och jämnare hastighet blir det också mindre utsläpp. Det blir en trevligare stadsmiljö.

Pressvisning hålls onsdagen den 3/2 kl. 14.00, se Malmö stads pressrelease

8 januari, 2016

Actibump på Transportforum

Kom och hälsa på i Edevas utställning!

Vi finns både inne i Konsert & Kongress och i ett tält utanför. I tältet ställer vi upp ett Actibumpsystem i drift. Kom och titta hur det fungerar och hur tekniken under luckan ser ut!
Vi kommer även ha en bil redo för provkörning av den närmaste Actibumpinstallationen som ligger på Västra vägen, bara några hundra meter från Konsert & Kongress.

Vi ses!

11 augusti, 2015

Linköpings kommun investerar igen

Linköpings kommun har beställt två nya Actibumpinstallationer. Den ena blir vid ett övergångsställe i korsningen Djurgårdsgatan-Väbelgatan och det andra på Västra vägen.

Läs mer här!