Actibump

Gör du rätt kör du på plan väg. Gör du fel får du en fysisk påminnelse.
En rättvis behandling oavsett fordonstyp ger ett jämnt trafikflöde i säker hastighet. Framkomlighet för alla.
Edeva AB är tillverkare och säljare av Actibump, ett intelligent trafiksäkerhetssystem. Actibump är ett robust system som ger ökad trafiksäkerhet och framkomlighet samtidigt som det sänker utsläpp och buller. Actibump lämnar plan väg för fordon som körs i tillåten hastighet. Fortkörare aktiverar en lucka, integrerad i vägkroppen, som sänks några cemtimeter och skapar ett inverterat fartgupp.
Actibump finns installerat i Linköping, Uppsala och på Öresundsbron. Under våren 2016 installerades Actibump på tre platser i Malmö och under hösten installeras Actibump i Västerås.

Senaste nytt

Bevisad effekt ger fler affärer

Fler Actibump på Øresundsbron

Sedan installationen av Actibump i fyra av banorna på Øresundsbron har antalet fortkörare i dessa banor minskat med 95 %. Nu fyller man på med Actibump i resterande fem banor i samband med en ombyggnad av tullstationerna.
Pressrelease om Øresundsbron

Västerås är nästa kommun att installera

De goda resultaten från Actibump i Uppsala övertygade Västerås stad. Där installeras nu Actibump på en hårt trafikerad gata med stor andel tung trafik. I samband med installationen sänks hastighetsgränsen från 50 km/h till 30 km/h.
Läs pressreleasen om Västerås

VTI om fortkörning på 40-sträckor & Trivector om att Actibump säkrar 40

56 % av trafiken körde för fort på gator med hastighetsbegränsningen 40 km/h på kommunala gator i tätort under 2015, enligt en studie från VTI.
Hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning behöver förbättras. Det skriver Anna Vadeby och Anna Anund i en rapport från VTI om hastigheterna på kommunala gator i tätort under 2015. Författarna konstaterar att det är en bra bit kvar för att nå målet att 80 procent av trafiken ska följa gällande hastighetsgräns år 2020.

Strax efter VTIs publikation kom en annan rapport ut. Trivector Traffic har gjort en oberoende utvärdering av Actibumpinstallationen på Djurgårdsgatan i Linköping. Där sänktes hastighetsgränsen från 50 km/h till 40 km/h och Actibump installerades. Istället för en sänkning av 85-percentil på 2-3 km/h, som en skyltad sänkning av hastighetsgräsen brukar ge, fick man en sänkning på 10 km/h, med hjälp av Actibump. Både 85-percentil och medelhastighet sjönk med ca 10 km/h.
Läs Trivector Traffics rapport

Actibump fick Tjeckiskt besök


Borgmästaren i Tjeckiska Černotin tog med sig en medlem ur deras motsvarighet till kommunstyrelsen och besökte Linköping för att ta sig en titt på Actibump.
- Systemet har överträffat våra höga förväntningar, säger Jiri Andrys, Borgmästare i Černotin. Vi litar på att Actibumpsystemet kommer att lösa våra problem.

De Tjeckiska besökarna ägnade dagen åt att titta på de tre olika Actibumpinstallationerna i Linköping. De både provkörde och stod på sidan av vägen och betraktade trafiken och hur den uppförde sig. De passade även på att besöka Edevas produktion för att se hur det ser ut under luckan. 

-Efter att ha sett systemet är vi ännu säkrare på att det kommer att lösa våra problem, säger Borgmästaren.
Deras största trafiksäkerhetsproblem är vid ett övergångsställe där det går skolbarn. Polisen i området har pekat ut platsen som den farligaste i regionen. Kommunen har redan fattat beslutet att installera Actibump på platsen. Nu väntar de bara på att få svar på sin ansökan om statliga medel.

Representanterna från Tjeckien som besökte Linköping tror att Actibump kommer att ha ännu större effekt i Tjeckien än i Sverige.
- Svenskarna kör långsammare än vi gör där hemma, säger Actibumpåterförsäljare Daniel Čada. Vi är övertygade om att vi kommer att få ner hastigheten till rätt nivå trots att vår utgångshastighet är högre än den svenska har varit.

Gör som Tjeckerna och kom hit och titta!

Vi kan ordna så att ni får träffa representanter från Linköpings kommun så att ni får höra om deras erfarenheter av Actibump.
Naturligtvis får ni också provköra och observera systemen som finns installerade i Linköping. Ni kan även få se hur Actibump ser ut under luckan eftersom vi har klara system i verkstaden. För att bilda sig en uppfattning om hur Actibump fungerar är det bäst att se systemet i verkligheten. Ta med driftspersonal och trafiksäkerhetsfolk och kom. Självklart är vi med och svarar på alla frågor.

Boka visning med Karin Wiklund på 013-474 61 [email protected]
Tillbaka till nyheter

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

Kontakt

Edeva AB, Cleantech Park, Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
013-474 61 00 [email protected]

Om Edeva

Vi levererar framkomlighet i rätt hastighet.


Det första Actibumpsystemet beställdes av Linköpings kommun 2009.
2010 var den första modellen klar och den har varit igång sen dess.
Under 2014 installerades Actibump på Öresundsbron och i Uppsala.
Under 2015 installerades ytterligare två system i Linköping.
I februari 2016 påbörjades installationerna av tre system i Malmö.

Innovationsbaserat

Actibump är en världsunik uppfinning med en global marknad.
Edevas lösning på kompromissen mellan framkomlighet och trafiksäkerhet har revolutionerat tänkandet kring trafiksäkerhet. Man behöver inte längre välja mellan att inte göra något alls eller att göra något som orsakar problem.

Cleantech

Edeva är medlem i CleanTech Östergötland
En Actibumpinstallation minskar utsläppen från de passerande fordonen eftersom alla kan hålla samma jämna hastighet.Dessutom minskar bullret.

Edeva är LEAD alumni

LEAD är en företagsinkubator i världsklass. LEAD ägs av Linköping Universitet och finansieras av Linköpings kommun och Norrköpings kommun. Vår tillväxt startade på LEAD och de har stöttat oss i processen till en mogen produkt och ett företag som är redo för en internationell marknad.