Actibump

Gör du rätt kör du på plan väg. Gör du fel får du en fysisk påminnelse.
En rättvis behandling oavsett fordonstyp ger ett jämnt trafikflöde i säker hastighet. Framkomlighet för alla.
Edeva AB är tillverkare och säljare av Actibump, ett intelligent trafiksäkerhetssystem. Actibump är ett robust system som ger ökad trafiksäkerhet och framkomlighet samtidigt som det sänker utsläpp och buller. Actibump lämnar plan väg för fordon som körs i tillåten hastighet. Fortkörare aktiverar en lucka, integrerad i vägkroppen, som sänks några centimeter och skapar ett inverterat fartgupp.
Actibump finns installerat i Linköping, Uppsala och på Öresundsbron. Under 2016 installerades Actibump på tre platser i Malmö, på en plats i Västerås och i Helsingborg. Titta på installationerna i 360 här.

Senaste nytt

Edeva Expanderar

Vi söker en systemtekniker som vill jobba med uppkopplade system och en samhällsbyggnadskonsult som kan hjälpa oss hjälpa våra kunder nå ännu längre med sitt arbete för att nå miljö- och trafiksäkerhetsmål. Är du intresserad av att jobba på ett växande bolag med stora framtidsplaner? Hör av dig till David Eskilsson[email protected] eller 013-474 61 01. Personerna vi söker ska vara drivna och framåt och vilja hugga i där det behövs. Det finns stora möjligheter att utveckla och anpassa tjänsten efter person, talanger och intressen. Är du intresserad av att jobba hos oss och har andra idéer om vad du kan bidra med? Hör av dig!

Nu när systemet Actibump är etablerat på marknaden och vi har en organisation för att sköta om det satsar Edeva på nya områden. Vi har redan börjat expandera teamet genom att anställa Hans Sävenhed och Albin Ryd. Under våren gick Hans i pension från Trafikverket. Vi på Edeva är stolta över att få rekrytera honom till vårt team. Hans erfarenheter från 20 år på Trafikverket och, innan dess, 20 år på VTI är mycket värdefulla och vi har redan lärt oss massor av Hans. Han kommer att jobba som trafiksäkerhetsexpert på deltid hos Edeva framöver och vi ser fram emot att lära oss mer och att dra nytta av Hans enorma kontaktnät för att komma ännu längre med både Actibump och vår övriga utveckling.

Albin är nyutexaminerad från Linköpings universitet och kommer att jobba som utvecklingsingenjör. Han kommer också att stärka upp tillverknings- och serviceteamet och ersätta Toomas Kardfall som går vidare till nya utmaningar.

Västerås utvärdering visar fina siffror

Efter att Actibumpinstallationen i Västerås har varit igång i ett halvår har vi gått igenom siffrorna i styrsystemet EdevaLive. Det ser bra ut!
Vid installationen sänktes hastighetsgränsen från 50 km/h till 30 km/h på en sträcka vid övergångsstället där Actibump installerades. I vanliga fall får man en reell sänkning av hastigheten med 2-3 km/h när man gör en sänkning av hastighetsgränsen med 10 km/h. I det här fallet sänkte man hastighetsgränsen med 20 km/h och fick en reell sänkning av hastigheten med just 20 km/h. Den här typen av förbättringar på fortkörningen ses på samtliga platser där Actibump är installerat. Läs Västerås egna pressrelease här!

Helsingborg installerar

Helsingborgs stad håller på att installera Actibump vid ett övergångsställe med cykelpassage på Kullavägen i Helsingborg. Det anläggs ett nytt övergångsställe som ska tillgänglighetsanpassas och trafiksäkerheten behöver höjas. Det berättar Kristoffer Axelsson, projektledare på Helsingborgs stad.
- Det är en sträcka som inbjuder till att köra lite för fort. Det är 40 km/h som gäller men många kör fortare än så. Det går många skolbarn där och många upplever det som ett osäkert övergångsställe, säger han.
- Vi gillar att den som kör i rätt hastighet inte drabbas av något. Folk tycker inte om när vi gör upphöjningar, de drabbar ju alla som kör förbi, säger Kristoffer.
- Det byggs nya bostäder vid Kullavägen så det bra att vi får ner bullret med hjälp av systemet också.

Det passerar drygt 3000 fordon per dag i vardera riktningen på platsen på Kullavägen där installationen ska göras. Installationen genomförs under våren 2017.

Tillbaka till nyheter

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

Kontakt

Edeva AB, Cleantech Park, Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
013-474 61 00 [email protected]

Om Edeva

Vi levererar framkomlighet i rätt hastighet.


Det första Actibumpsystemet beställdes av Linköpings kommun 2009.
2010 var den första modellen klar och den har varit igång sen dess.
Under 2014 installerades Actibump på Öresundsbron och i Uppsala.
Under 2015 installerades ytterligare två system i Linköping.
2016 installerades tre system i Malmö och ett i Västerås.
Under våren 2017 kommer en installation att göras i Helsingborg.

Innovationsbaserat

Actibump är en världsunik uppfinning med en global marknad.
Edevas lösning på kompromissen mellan framkomlighet och trafiksäkerhet har revolutionerat tänkandet kring trafiksäkerhet. Man behöver inte längre välja mellan att inte göra något alls eller att göra något som orsakar problem.

Cleantech

Edeva är medlem i CleanTech Östergötland
En Actibumpinstallation minskar utsläppen från de passerande fordonen eftersom alla kan hålla samma jämna hastighet.Dessutom minskar bullret.

Edeva är LEAD alumni

LEAD är en företagsinkubator i världsklass. LEAD ägs av Linköping Universitet och finansieras av Linköpings kommun och Norrköpings kommun. Vår tillväxt startade på LEAD och de har stöttat oss i processen till en mogen produkt och ett företag som är redo för en internationell marknad.