EDEVA

- Trafiksystem för en levande stad -

Vi vill bidra till en modern och hållbar stadsutveckling genom att utveckla innovativa trafiksystem för ett samhälle där människan står i centrum. Det gör vi genom att satsa på ny teknik med robusta, effektiva och flexibla lösningar som bland annat gör det enklare för kollektivtrafik och utryckningsfordon men framförallt för människorna och livet i staden. Vi är övertygade om att en trygg, säker och levande stad skapas genom innovativa, långsiktiga och hållbara tekniska lösningar.

Senaste nytt

Mjölby installerar

Det är inte bara de större kommunerna, som Linköping, Helsingborg, Malmö och Uppsala, som har nytta av Actibump. Mjölby kommun installerar just nu två Actibump på en högtrafikerad väg vid ett större bostadsområde.
Planen för vägen var från början att göra en gång- och cykeltunnel under vägen men budgeten tillät aldrig ett så stort projekt. Efter att ha sökt, och fått, statsbidrag från Trafikverket kan Mjölby kommun nu installera Actibump istället och skapa en säker och trygg GC-passage med bibehållen framkomlighet för fordonstrafiken.

Installationen av Actibump genomförs i ett större projekt som även innefattar byggnation av cykelbana och flytt av övergångsställe. Projektet ska vara klart i höst och då driftsätts även Actibump.

Läs mer i Vimmerby tidning.
Bild: Sune Johansson

Actibump framgångsrikt i Australien

Edeva har tagit hem ännu en affär i Australien.
I januari 2018 installerade Curtin University i Perth, Australien, fyra aktiva farthinder av typen Actibump på sitt campus. Målet var att sänka antalet fortkörare, speciellt på vardagar under terminerna då det rör sig många gående och fordon på campus. Graham Arndt, Director of Operations and Maintenance på Curtin University säger:
- Vi har blivit extremt imponerade av hur effektivt Actibump är på att sänka antalet fortkörare längs den här sträckan där de är installerade. Att använda smarta, aktiva farthinder ger också ett jämnare trafikflöde. Det gör det lättare för gående att bedöma hastigheten på ankommande fordon, vilket gör det säkrare att korsa vägen. Dessutom har enheterna varit helt underhållsfria och har varit igång kontinuerligt i ett år utan något behov av åtgärder.

Läs hela pressreleasen här.
Läs utvärderingsrapporten, på engelska, här.

Trafikverket pratar om sina Actibump

Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket, var i tisdags med i TV4 Nyhetsmorgon och berättade om de nya aktiva farthindren de har installerat på E65 i Ystad.
Se inslaget här.
En intervju med projektledaren för projektet i Ystad var med i Nyheterna på TV4. Se det här.
Trafikverkets pressmeddelande finns här.
Trafikverkets animation om hur aktiva farthinder fungerar finns här.
Information om systemet finns även på Trafikverkets hemsida

På Edeva är vi otroligt stolta över att få leverera vårt system till en så stor och väl ansedd aktör som svenska Trafikverket!

Tillbaka till nyheter

Press

Actibump

  • Gör du rätt kör du på plan väg
  • Gör du fel får du en fysisk påminnelse
  • Rättvis behandling oavsett fordonstyp
  • Ett jämnt trafikflöde i säker hastighet
  • Framkomlighet för alla


Edeva AB är tillverkare och säljare av Actibump, ett intelligent trafiksäkerhetssystem. Actibump är ett robust system som ger ökad trafiksäkerhet och framkomlighet samtidigt som det sänker utsläpp och buller. Actibump lämnar plan väg för fordon som körs i tillåten hastighet. Fortkörare aktiverar en lucka, integrerad i vägkroppen, som sänks några centimeter och skapar ett inverterat fartgupp.
Actibump finns bland annat installerat i Linköping, Uppsala, Malmö, Västerås, Helsingborg och på Öresundsbron. I slutet av 2017 installerades fyra Actibump på Curtin University i Perth, Australien. I april 2018 startade de två första Actibumpen i Trafikverkets vägnät, på E65 i Ystad.

Här finns tidigare nyhetsbrev.


Dessa bilder är fria att använda i press. Ange Edeva som fotograf och skicka oss gärna en länk eller kopia.

Titta på installationerna i 360 här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

Kontakt

Edeva AB, Cleantech Park, Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
013-474 61 00 [email protected]

Alla ( stycken)
Sverige ( stycken)
Återförsäljare ( stycken)

Om Edeva

Resultatbaserad innovation

Actibump är en världsunik uppfinning med en global marknad som har utvecklats för att leverera ett visst resultat. Man behövde en lösning som fick folk att hålla rätt hastighet utan att tvinga ner någon i väldigt låg hastighet och utan att störa busstrafiken. Vi utvecklade Actibump som levererar det resultatet och mer än så. Man behöver inte längre välja mellan att inte göra något alls eller att göra något som orsakar problem. Det är så vi vill jobba.

Cleantech

Edeva är medlem i CleanTech Östergötland
Vi vill arbeta för en levande stad, ett samhälle där alla kan leva och må bra. En Actibumpinstallation minskar utsläppen från de passerande fordonen eftersom alla kan hålla samma jämna hastighet. Dessutom minskar bullret.

Edeva är LEAD alumni

LEAD är en företagsinkubator i världsklass. LEAD ägs av Linköping Universitet och finansieras av Linköpings kommun och Norrköpings kommun. Vår tillväxt startade på LEAD och de har stöttat oss i processen till en mogen produkt och ett företag som är redo för en internationell marknad.