EDEVA

- Trafiksystem för en levande stad -

Vi vill bidra till en modern och hållbar stadsutveckling genom att utveckla innovativa trafiksystem för ett samhälle där människan står i centrum. Det gör vi genom att satsa på ny teknik med robusta, effektiva och flexibla lösningar som bland annat gör det enklare för kollektivtrafik och utryckningsfordon men framförallt för människorna och livet i staden. Vi är övertygade om att en trygg, säker och levande stad skapas genom innovativa, långsiktiga och hållbara tekniska lösningar.

ActibumpMer information:

Senaste nytt

Cykelöverfarter och Actibump

Hur är det egentligen med Actibump och cykelöverfarter? Får man använda Actibump till att säkra en cykelöverfart? Är det en 30-säkring?
Vi har grävt lite i frågan och plockat fram statistik som visar hur det faktiskt ligger till med hastigheterna på platser där det är hastighetsgräns 30 km/h och Actibump finns installerat. Vår slutsats är att Ja, man kan använda Actibump vid cykelöverfarter, det är en 30-säkring.

Läs gärna vår broschyr om 30-säkring vid cykelöverfart.

Trafikverket installerar mera

Trafikverkets första Actibump startades i april 2018, i Ystad. Nästa Actibump i deras vägnät blev i Torslunda på Öland (reportage från SVT här och här och från Sveriges Radio här). Nästa därefter blir i Hammarstrand med driftsättning planerad i september.

I både Torslunda och Hammarstrand placeras Actibump vid en skola för att öka trafiksäkerheten för barnen.

Resultaten från Torslunda visar, som Malin Davou säger i reportagen, att hastigheterna sjunkit. 85-percenitlen på den 40-skyltade platsen ligger på 42 km/h i ena riktningen och 39 km/h i den andra. Mycket bra resultat på väldigt kort tid!

Bergen först ut Norge

Vi har inlett ett samarbete med Hordaland fylkeskommune (motsvarande en svensk region) och Statens Vegvesen (motsvarande Trafikverket) i Hordaland för att göra en installation på en fylkesväg (motsvarande det regionala vägnätet) i Bergen.
Platsen för installation ligger på Nattlandsveien vid ett övergångsställe i anslutning till ett boende för blinda och personer med synnedsättningar. Nattlandsveien är en av de stora trafiklederna in till centrala Bergen. Det går mycket trafik där och både vanliga bussar och trådbussar passerar frekvent samtidigt som det finns målpunkter på båda sidor av vägen.

Norsk media har varit snabba på bollen så här finns några artiklar:
Hordaland fylkeskommunes egen pressrelease
Din Side
Tv2
Fanaposten
Bergens tidende
Hordaland fylkeskommune och Statens vegvesen har också valt att nyttja vår nyutvecklade fordonsräkning och fordonsklassificering. Ett enkelt och billigt sätt att få kontinuerliga mätningar med hög kvalitet där man ändå har ett Actibump.

Tillbaka till nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

Press

Actibump

  • Gör du rätt kör du på plan väg
  • Gör du fel får du en fysisk påminnelse
  • Rättvis behandling oavsett fordonstyp
  • Ett jämnt trafikflöde i säker hastighet
  • Framkomlighet för alla


Edeva AB är tillverkare och säljare av Actibump, ett intelligent trafiksäkerhetssystem. Actibump är ett robust system som ger ökad trafiksäkerhet och framkomlighet samtidigt som det sänker utsläpp och buller. Actibump lämnar plan väg för fordon som körs i tillåten hastighet. Fortkörare aktiverar en lucka, integrerad i vägkroppen, som sänks några centimeter och skapar ett inverterat fartgupp.
Actibump finns bland annat installerat i Linköping, Uppsala, Malmö, Västerås, Helsingborg och på Öresundsbron. I slutet av 2017 installerades fyra Actibump på Curtin University i Perth, Australien. I april 2018 startade de två första Actibumpen i Trafikverkets vägnät, på E65 i Ystad.

Här finns tidigare nyhetsbrev.


Dessa bilder är fria att använda i press. Ange Edeva som fotograf och skicka oss gärna en länk eller kopia.

Titta på installationerna i 360 här.

Kontakt

Edeva AB, Cleantech Park, Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
013-474 61 00 [email protected]

Alla ( stycken)
Sverige ( stycken)
Återförsäljare ( stycken)

Om Edeva

Resultatbaserad innovation

Actibump är en världsunik uppfinning med en global marknad som har utvecklats för att leverera ett visst resultat. Man behövde en lösning som fick folk att hålla rätt hastighet utan att tvinga ner någon i väldigt låg hastighet och utan att störa busstrafiken. Vi utvecklade Actibump som levererar det resultatet och mer än så. Man behöver inte längre välja mellan att inte göra något alls eller att göra något som orsakar problem. Det är så vi vill jobba.

Cleantech

Edeva är medlem i CleanTech Östergötland
Vi vill arbeta för en levande stad, ett samhälle där alla kan leva och må bra. En Actibumpinstallation minskar utsläppen från de passerande fordonen eftersom alla kan hålla samma jämna hastighet. Dessutom minskar bullret.

Edeva är LEAD alumni

LEAD är en företagsinkubator i världsklass. LEAD ägs av Linköping Universitet och finansieras av Linköpings kommun och Norrköpings kommun. Vår tillväxt startade på LEAD och de har stöttat oss i processen till en mogen produkt och ett företag som är redo för en internationell marknad.