Projekt på Hornsgatan

Du har kommit till en sida som berättar om ett projekt som just nu pågår på Hornsgatan i Stockholm. Inom projektet hanteras personuppgifter i form av registreringsskyltar.

Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet. Mer om IVL hittar du här.

Projektet heter X och syftar till att förstå mer om trafiksituationen på Hornsgatan och hur den påverkar den lokala miljön. Med mer fordonsdata kan man bättre planera stadsmiljön och skapa en trevligare miljö för alla.

Den data som samlas in är nummerplåtar och dessa sparas i X veckor. Därefter sparas endast anonymiserad information. Själva insamlingen sker under perioden 2024-06-XX och 2024-06-YY.

Personuppgiftsansvarig är X vars kontaktuppgifter är: [telefonnummer och mejladress]

Företaget som utför insamlingen av data åt IVL heter Edeva, ett Linköpingsföretag som är aktivt inom trafiksäkerhet och trafik- och miljörelaterad data. Edeva är ISO-certifierade inom informationssäkerhet, ISO 27001:2022. Mer om Edeva hittar du här.