Skip to main content

Integritetspolicy

Vi gör vårt bästa för att behandla personlig och organisatorisk data med försiktighet och respekt. Så här hanterar vi din data:

 

Vad använder vi informationen till?

Vi använder informationen vi samlar in för ett antal ändamål:

 • För att bättre förstå våra kunder och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att förse er med information som kan vara av intresse om Edevas produkter och tjänster.
 • För att svara på frågor från kunder och potentiella kunder
 • För att svara dem som är intresserade av att arbeta på Edeva.

Vi samlar endast in personuppgifter vi behöver för att kunna erbjuda våra produkter till kunder och potentiella kunder. Det innebär:

 • Namn
 • Email
 • Telefonnummer

Annan information som samlas in är antingen anonymiserad (som i fallet med IP-adresser) eller är organisatorisk information (som företag eller titel). När vi samlar in personuppgifter gör vi det baserat på att individen har gett sitt medgivande eller att individen eller organisationen står i begrepp att ingå ett avtal med Edeva.

Dina rättigheter

Du äger dina egna personuppgifter. Om du har några frågor om eller problem med hur vi hanterar dessa har du följande rättigheter:

 • Du kan be att få se vilka av dina personuppgifter vi har
 • Du kan be att vi korrigerar felaktiga uppgifter
 • Du kan be att få en kopia på den information vi har om dig
 • Du kan be att vi raderar valfria uppgifter vi har om dig
 • Du kan klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter
 • Du kan klaga till översynsmyndigheten (se Datainspektionens hemsida)
 • Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du göra det genom att mejla till info@edeva.se

 

Bevarande och datalagring

När vi lagrar din data vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter från att hamna i orätta händer. Personuppgifterna lagras, arkiveras och säkerhetskopieras i våra interna system som använder externa molntjänster för att lagra informationen.

Vi sparar information gällande underhållet av ett Actibump under hela dess tekniska livslängd. Det är mycket viktigt i vårt uppföljningsarbete och vår fjärrövervakning att vi alltid har tillgång till ett Actibumps hela historik. Detta innebär att vi sparar data om systemförändringar och användaraktiviteter, så som när och av vem ett Actibump satts i standby. Vi sparar användarhistorik om vem som sökte efter vad och när, så att vi kan veta vem som har sökt efter vilken information, så att vi kan förmedla önskad data till varje individuell användare.

Hamnar personuppgifterna någon annanstans?

Som princip delar vi inte några personuppgifter med någon annan utan explicit medgivande men det händer att data skickas utanför vår organisation:
Anonymiserad, aggregerad information om användandet av vår hemsida kommer till tredje part men uppgifterna kan inte användas för att kunna identifiera en enskild person.
När vi samlar in personuppgifter sparas de i de molntjänster vi använder. Vi har kontrollerat och kommer att fortsätta att kontrollera att dessa molntjänster lever upp till de säkerhetsnivåer vi kräver för att skydda er data.