Dashboard
Utvärdering av sänkning från 50km/h till 40 km/h i Linköping
Effekt på hastighet och väjningsbeteende efter Actibumpinstallation
Trivector Traffic har genomfört en oberoende utvärdering av Actibumpinstallationen på Djurrgårdsgatan i Linköping.

I sammanfattning:
  • 85-percentilshastigheten gick från 47,2 km/h till 37,0 km/h.
  • Medelhastigheten minskade med 11 km/h från drygt 41 km/h till knappt 31 km/h.
  • Utöver att Actibump anlagts har hastighetsgränsen på sträckan ändrats från 50 km/h till 40 km/h. En omskyltning av hastighetsgränsen har i sig en hastighetsänkande effekt. En tumregel är att en sänkning av hastighetsgränsen med 10 km/h ger en verklig hastighetsförändring på 2,5 km/h.
  • Väjningsbeteendet var bra redan innan installation men ökade ändå med tio procentenheter från 72 % till 82 %.
Utvärdering