Föreläsning
från Transportforum 2019
Detta är en föreläsning som hölls av Karin Wiklund från Edeva på Transportforum 2019. Den handlar om Aktiva farthinder, vad vi har lärt oss hittills och hur resultaten skiljer sig mellan platser.
Tyvärr är ljudet väldigt dåligt.