Dashboard
Val av plats
hur andra har tänkt
Den här broschyren beskriver vilka platser Actibump finns på och varför man valt att installera på respektive plats. Det presenteras även resultat från de platser som varit igång tillräckligt länge.
Val av plats