Dashboard
Arbetsmiljö & säkerhet
i hamnar
Den här broschyren beskriver hur Actibump kan skapa en säker arbetsmiljö, och en säker trafikmiljö för passagerare som ankommer hamnen, genom att skapa ett trafikflöde i rätt hastighet.
Trafiksäkerhet i hamnar