Actibump funktion
Funktionsanimation
Den här animationen besktiver funktionaliteten hos Actibumpsystemet.