Dashboard
FAQ
Frequently Asked Questions - Vanliga frågor
Länk till hela broschyren längst ner
Vad är Actibump? Vad gör det? Hur fungerar det?
Actibump är ett trafiksäkerhetssystem. Det ger en fysisk påminnelse till förare som kör för fort. Detta sker genom att en lucka sänks ner några centimeter i vägen och skapar ett gupp endast när ett fordon kör för fort vid platsen.

Är Actibump en 30-säkring?
Ja! - eftersom man kan ställa in vilken hastighet som inte får överskridas vid ett Actibump kan man få ner 85-percentilen till 30 km/h, eller 95-percentilen till 30 km/h - om så önskas. Varje Actibump samlar in statistik och fungerar som en egen mätstation. Det går alltså att analysera fordonens hastighet och ändra inställningarna i förhållande till vilket resultat man vill uppnå.

Kan man sätta Actibump på 40 sträcka och få ner hastigheten till 30? Eftersom det inte finns några specifika regler för aktiva farthinder kan man det. Råd från Transportstyrelsen är att man skyltar med vägmärke E11, rekommenderad lägre hastighet, eller E13, rekommenderad högsta hastighet.

FAQ