Dashboard
Actibump vid cykelöverfart
hastighetssäkring vid cykelöverfart
Att uppmuntra cyklism är en viktig del i miljö- och hälsorelaterade mål för kommuner i hela landet. Ett sätt att uppmuntra cyklism är att underlätta framkomligheten för cyklister vid korsningar. Det kan göras genom att införa den nya typen av cykelöverfart som innebär att bilister ska lämna företräde för cyklister. För att säkerställa en trygg överfart för cyklisterna krävs en 30-säkring på platsen. Actibump är en lösning som kan 30-säkra platser med bibehållen framkomlighet.
Läs broschyren