Dashboard
Utvärdering Australia
av de fyra första Actibumpen utanför Sverige

Curtin universitet i Perth, Australien installerade 2018 fyra stycken Actibump på sitt campus. Den här utvärderingen, som är på engelska, går igenom resultaten från alla fyra Actibump. I korthet är resultaten:
 • Andelen fortkörare minskade kraftigt på alla fyra Actibump.
  • 74 % --> 22 %
  • 73 % --> 17 %
  • 68 % --> 9 %
  • 42 % --> 8 %
 • 85-percentilen sjönk till hastighetsgränsen ±3 km/h under vardagarna på tre av fyra Actibump.
 • Hastighetsfördelningen ser bra ut på alla fyra Actibump.
 • Topphastigheterna har sjunkit.

Utvärdering, på engelska