Dashboard
Bussframkomlighet
en trafiksäkerhets- och komfortlösning
Den här broschyren redogör för hur Actibump kan hjälpa till att underlätta framkomligheten för bussar med god komfort för chaufför och passagerare, samtidigt som systemet skapar en trygg och säker trafikmiljö. Actibump skapar ett säkert trafikflöde med full framkomlighet för såväl vanliga bussar som elbussar och trådbussar.
Bussframkomlighet