Dashboard
Arbetsmiljö & säkerhet
på flygplatser
Den här broschyren beskriver hur Actibump kan skapa en säker arbetsmiljö, och en säker trafikmiljö för passagerare som ankommer flygplatsen, genom att skapa ett trafikflöde i rätt hastighet.
Trafiksäkerhet på flygplatser